Bildiri Gönderme Koşulları
  • Kongre için bildiri özetleri sadece bu sitede yer alan form aracığı ile kabul edilecektir. E-posta ya da posta yoluyla gönderilen bildiri özetleri KESİNLİKLE kabul edilmeyecektir.

  • Bildiri özeti formunda sizden istenilen tüm alanları düzgün şekilde doldurmalısınız. Özellikle özetinizi gönderdikten sonra, düzenleme yapabilmeniz için gerekli olan şifrelerin tarafınıza ulaşabilmesi için E-POSTA adresinizi doğru girmeye özen gösteriniz.

  • Araştırma bildiri özetleri;  GİRİŞ / AMAÇ, GEREÇ ve YÖNTEM, BULGULAR, TARTIŞMA / SONUÇ düzeninde, olgu sunumu bildiri özetleriise;  GİRİŞ / AMAÇ, OLGU, TARTIŞMA / SONUÇ düzeninde yazılmalı ve ilgili bölümelere eklenmelidir. Özetiniz 300 kelimeyi geçmemelidir. (tablo, figür, anahtar kelime ve kaynaklar hariç)

  • Yazar adlarını ve kurumlarını bildiri metninin girileceği kutulara KESİNLİKLE yazmayınız.

  • Bildiriler hiçbir platforma sunulmamış ve/veya yayınlanmamış olmalı, ticari bağlantı içermemelidir.

  • Bildiri özeti göndermek için son tarih 16 Ocak 2022'dir.

  • Bildiri özet formu kullanıcı bazında üyelik gerektirir. Özet yüklemek için üye olmanız gerekmekte olup, gireceğiniz e-posta adresine aktivasyon linki gönderecektir. Bu link bazı e -posta adreslerinde spam algılanmaktadır. Lütfen bu durumu göz önünde bulundurunuz.

  • Birden fazla bildiri özeti gönderecekseniz, göndereceğiniz bu bildirileri de aynı hesap altından göndermelisiniz.

TÜM YAZARLARIN DİKKATİNE!!!

21. Ulusal Yoğun Bakım Kongre'sinde değerlendirme sonucunda seçilen bildiriler, SÖZLÜ ve E-POSTER olarak sunulacaktır.

Bildiri özetleri gönderilirken yazarların belirttikleri yarışma istekleri dikkate alınacaktır. Ancak yine de yazarlar yarışmaya girmek istediklerini bildirmeseler bile hakemlerin değerlendirmesi sonucu yüksek puan alan bildiriler yarışmaya davet edilebilirler.

Yarışmada bildirileri sunacakları belirtilen isimlerin Kongre sırasında bu görevi yerine getirmeleri beklenmekte olup görev devri uygun görülmemektedir. Bu durum çalışmalardaki isimlerin sıralamalarının yapılmasında göz önüne alınmalıdır.

Kongre sırasında kabul edilen bildiri özetlerinin mazeretsiz sunulmaması durumunda bildiride ilk isim olan katılımcının bir sonraki Kongremiz'e göndereceği bildiri özetleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Çalışmanın kongrede sunulması ve bildiri özetleri içinde  yer alabilmesi için sunan yazar  kaydının olması gerekmektedir.

Bildiri gönderim süresi sona erdikten sonra çalışmaya isim eklenmesi veya değişiklik yapılmayacaktır.

BİLDİRİ YARIŞMASI ÖDÜLLERİ
21.Ulusal Kongre'de Bildiri Yarışması yapılmasına karar verilmiştir. Kongreye gönderilecek bildiriler arasında en yüksek puanı alan 6 çalışma oluşturulacak bir jüri tarafından değerlendirilerek dereceye girenlere ödül verilecektir.