Kurslar

Yoğun Bakımcılar için İstatistik Kursu

11-12 Haziran 2022 İstanbul

6. Yoğun Bakımda Klinik Nütrisyon Kursu

04 Haziran 2022 Kayseri

5. Yoğun Bakımda Klinik Nütrisyon Kursu

28 Mayıs 2022 Van

4. Non İnvazif Mekanik Ventilasyon Kursu

21 Mayıs 2022 İzmir

13.Sürekli Renal Replasman Tedavileri Kursu

03-04 Haziran 2022 Ankara

3. Non İnvazif Mekanik Ventilasyon Kursu

5 Mart 2022 İstanbul

3. Yoğun Bakımda Klinik Nütrisyon Kursu

19 Şubat 2022 Hatay

11. SÜREKLİ RENAL REPLASMAN TEDAVİLERİ KURSU

14-15 Ocak 2022 İstanbul

2. Yoğun Bakımda Klinik Nütrisyon Kursu

08 Ocak 2022 Elazığ

36. Mekanik Ventilasyon Kursu

13-14 Ağustos 2021 Ankara