Çalışma Grupları Oylama Sonuçları Açıklanmıştır

21 Eylül 2021 Salı

Türk Yoğun Bakım Derneği Çalışma Grupları


Değerli üyelerimiz,


Türk Yoğun Bakım Derneği çalışma grupları yürütme kurulları eğilim belirleme oylaması 19 Eylül 2021 tarihinde 23.59’ da sonlamıştır. Her bir çalışma grubunda bir başkan ve 4 üyeden oluşan yürütme kurulları oluşmuştur. Gruplara başvuru yapan diğer adaylar grupların doğal üyeleri olarak devam edeceklerdir. Bir grubun yürütme kurulunda olanlar başka bir grubun yürütme kurulunda olamayacağından bazı gruplar yürütme kurulu sayısının yeterli olmaması nedeniyle başka gruplarla birleştirilmiştir: Yoğun bakım hekimleri çalışma koşulları, zorunlu hizmet ve yoğun bakım işlemleri hizmetleri ücretlendirme grupları bir çatıda, Klinik farmakoloji ve klinik toksikoloji grupları da diğer bir çatı altında toplanmıştır.  Yürütme kurulu üye sayısı yetersiz kalan Metabolizma ve endokrin bozukluklar grubu sonlandırılmıştır.


Derneğimizin tüm üyeleri istedikleri grupların üyesi olarak çalışmak için her zaman başvuru yapabilirler. 


Çalışma gruplarından beklentimiz ilgili konularda çalışarak bilimsel faaliyetler (toplantı, eğitim programları, bilimsel makale) gerçekleştirmeleri ve gereğinde çözüm önerileri sunmalarıdır.  Grupların yürütme kurulları en kısa sürede bir araya gelerek hedeflerini belirlemeleri ve ivedilikle çalışmaya başlamaları uygun olacaktır.


Yeni dönemde yeniden yapılan çalışma gruplarında yer alan tüm üyelerimizi tebrik eder ve başarılar dileriz.


Yönetim Kurulu adına,
Prof.Dr. Oktay Demirkıran
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı

 

TYBD Çalışma Grupları

1) Sepsis Çalışma Grubu

Başkan: Necmettin Ünal
Hülya Ulusoy
Tayfun Adanır
Umut Sabri Kasapoğlu
Sibel Temür


2) Yoğun Bakım Enfeksiyonları Çalışma Grubu

Başkan: Lale Karabıyık
Mehmet Erdem Akçay
Demet Tok Aydın
Kamil Gönderen
Mürşide Yıldız


3) Mekanik Ventilasyon Çalışma Grubu

Başkan: Özge Köner
Özlem Polat
Güniz Köksal
Nalan Adıgüzel
Kutlay Aydın


4) Renal Replasman Tedavileri Çalışma Grubu

Başkan: Alper Yosunkaya
Ali Abbas Yılmaz
Gülbahar Çalışkan
Deniz Şanlı
Berna Yılmaz


5) Salgın Hastalıklar, Afetler Çalışma Grubu

Başkan: Namigar Turgut
Belgin Akan
Banu Çevik
Serdar Epözdemir
Nevzat Mehmet Mutlu


6) Yoğun Bakım Hekimleri Çalışma Koşulları, Özlük Hakları ve Yoğun Bakım Zorunlu Hizmet ve Yoğun Bakım İşlemleri, Hizmetleri Ücretlendirme Çalışma Grubu

Başkan: Selim Turhanoğlu
Hüseyin Arıcan
Funda Piyade
Osman Özcan Aydın
Murat Küçük


7) Yoğun Bakım Eğitimi Çalışma Grubu

Başkan: Işıl Özkoçak Turan
Hülya Başar
Hüseyin Arıkan
Seval Ürkmez
Güleren Yartaş Dumanlı


8) Hukuk Çalışma Grubu

Başkan: Dilek Özcengiz
Ali Emre Çamcı
Ümmü Gülsüm Yüksel
Bünyamin Kır
Mehmet Çağatay Gürkök


9) Etik Çalışma Grubu

Başkan: Azize Beştaş
Selçuk Kayır
Yeşim Andıran Şenaylı
Mustafa Soner Özcan
Abdülkadir Yektaş


10) Beyin Ölümü, Organ Donasyonu Çalışma Grubu

Başkan: Asu Özgültekin
Mert Akan
Güvenç Doğan
Ender Gedik
Kerem Erkalp


11) Yurt Dışı İlişkiler Çalışma Grubu 

Başkan: Hülya Türkan
Pınar Ayvat
İlke Küpeli
Aykut Sarıtaş
Aslan Zafer Atılgan


12) Özel Hastaneler Çalışma Grubu

Başkan: Bülent Güçyetmez
Ufuk Topuz
Yasin Ekti
Aynur Fırat
Vecihe Bayrak


13) Yoğun Bakım Sınavlarına Hazırlık (SCCM, ESICM, Yan dal) Çalışma Grubu

Başkan: Özlem Korkmaz Dilmen
Evren Şentürk
Yelda Balık
Emel Uyar
Şengül Topçu Kamalı


14) Rehberler Çalışma Grubu

Başkan: Şahender Gülbin Aygencel Bıkmaz
Ahmet Eroğlu
Tuğçe Mengi
Zehra Mermi Bal
Özlem Çakın


15) Çok Merkezli Çalışma Çalışma Grubu

Başkan: Zehra Nur Baykara
Volkan Hancı
Reyhan Arslantaş
Süha Bozbay
Dursun Fırat Ergül


16) Yeni Yayınlar Çalışma Grubu

Başkan: Güneş Özlem Yıldız
İsmail Yıldız
Havva Süheyla Akın Uzan
Cihangir Doğu
Özgecan Pırıl Zanbak Mutlu


17) Resüsitasyon Sonrası Bakım Çalışma Grubu

Başkan: Handan Birbiçer
Gönül Tezcan Keleş
Pelin Karaaslan
Mahmut Alp Karahan
Sibel Özcan


18) Nöro-yoğun Bakım Çalışma Grubu

Başkan: Yusuf Tunalı
Hatice Türe
Sevil Çetinbaş
Rafi Doğan
Eren Fatma Akçıl


19) Klinik Farmakoloji- Toksikoloji Çalışma Grubu

Başkan: Ünase Büyükkoçak
Ferhan Demirer Aydemir
Pakize Özçiftçi Yılmaz
Ayşenur Sümer Coşkun
Hale Aksu Erdost


20) Palyatif Bakım Çalışma Grubu

Başkan: Dilek Memiş                             
Hilal Ayoğlu
Afife Ayla Kabalak
Kadriye Kahveci
Uğur Uzun


21) Klinik Nütrisyon Çalışma Grubu

Başkan: Hülya Sungurtekin
Osman Ekinci
Deniz Erdem
Özlem Öner
Hasan Aktaş


22) ECMO, Plazma Değişim, Karaciğer Destek Sistemleri Çalışma Grubu

Başkan: Gülay Eren
Behiye Deniz Kosovalı
Ahmet Oğuzhan Küçük
Nurdan Ünlü
Seher Yanatma


23) EKO, USG Çalışma Grubu

Başkan: Funda Gök
Oğuzhan Kayhan
Murat Emre Tokur
Ayşe İlksen Eğilmez
Sevgi Kesici


24) Resüsitasyon Çalışma Grubu

Başkan: Nurcan Doruk
Eyyüp Sabri Özgen
Sedat Hakimoğlu
Pınar Karabacak
Ahmet Sari


25) Travma Çalışma Grubu

Başkan: Ahmet Kemalettin Koltka
Mehmet Turan İnal
Kemal Tolga Saraçoğlu
Recep Demirgül
Fisun Özbilen


26) Sosyal Medya ve İletişim Çalışma Grubu

Başkan: Belkıs Ceyla Çetinsoy
Aytül Coşar Ertem
Ejder Kamil Öztürk
Eda Tok Alsina
Adnan Menderes Vural


27) Tele-Tıp Çalışma Grubu

Başkan: Ali Necati Gökmen
Taner Çalışkan
Seda Güzeldağ
Yasin Levent Uğur
Mehmet Yavuz


28) Yapay Zeka Çalışma Grubu

Başkan: Mustafa Kemal Arslantaş
Emin Pashazade
Kamuran Uluç
Mehmet Akif Yazar
Murat Acarel