TEGED “Ulusal Tıp eğitimi Sempozyumu 2017”

16 Aralık 2016 Cuma


Untitled Document

Sayı    :

UDEK/A-47

 

Konu  :

TEGED "Ulusal Tıp eğitimi Sempozyumu 2017"

 

Sayın  Prof. Dr. Mehmet Uyar
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı

Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği (TEGED) tarafından 15-17 Mart 2017 tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan sempozyumun teması "Tıp Eğitiminde Ölçme Değerlendirme" olarak belirlenmiştir.

Sempozyumda, ölçme değerlendirme ile ilgili genel kavramların ve ilkelerin uluslararası bir konuk tarafından ele alınacağı bir oturumun yanısıra, gelişim sınavları, klinik eğitimde öğrenci performansının değerlendirilmesi, tıpta uzmanlık sınavı, hekimlik becerileri ve değerleri alanında değerlendirme, tıpta uzmanlık eğitimi süreci ve sonrasında değerlendirme başlıklarındaki oturumlar, bildiri ve poster oturumları ve kurslar ile güncel gelişmelerin, araştırmaların ve deneyimlerin paylaşılması hedeflenmektedir.

Sempozyum ile ilgili bilgilere  http://kongre.teged.org/UTES2017 adresinden erişilebilir. Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla.

Doç. Dr. Orhan Odabaşı
TTB-UDEK Genel Sekreteri