2016 Yılında İnsan Hakları İhlalleri ve Hekimlik” Sempozyumu

3 Aralık 2016 Cumartesi


Untitled Document

Sayı     :

UDEK/A-42

 

Konu   :

"2016 Yılında İnsan Hakları İhlalleri ve Hekimlik" Sempozyumu

 

Sayın Prof. Dr. Mehmet Uyar
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı

Son bir yıl içinde ülkemizde çok önemli olaylar yaşanmış ve pek çok insan hakları ihlalleri yaşanmıştır. Biz hekimler de bu ihlallerden ya doğrudan etkilendik ya da etkilenenlerin muayeneler sırasında hekimlik uygulamalarına ilişkin pek çok sorunla karşı karşıya kaldık.

Bu konuları ele almak üzere TTB İnsan Hakları Kolu 10 Aralık 2016 İnsan Hakları Gününde program taslağını ekte ilettiğimiz bir Sempozyum düzenlemiştir.

Etkinliğin duyurusu ektedir.

Derneğiniz üyelerine duyurusunu ve katılımın sağlanması için gereğinin yapılmasını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Doç. Dr. Orhan Odabaşı
TTB-UDEK Genel Sekreteri

 

Sempozyum Programı
"2016 Yılında İnsan Hakları İhlalleri ve Hekimlik"
Saat 10:00-17:00
Program içeriği:

I.Oturum:
 Beden Bütünlüğü /Hadım cezası
Psikiyatri: Tecavüz etmek hastalık mıdır, bir erkek neden tecavüz eder
Endokrinoloji: Tecavüz etmek hormonal bir hastalık mıdır,/ kimyasal hadımın  kişide yarattığı  etkiler
Etik: Kişinin bedenine dokunulabilir mi?
Adli Tıp: Tecavüz bir şiddet mi yoksa hormonal hastalık mı?

II. oturum:
OHAL'de öğrenim ve çalışma hakkı ihlalleri
Asistan Hekimler, İnsan Hakları

III: Oturum:
Olağanüstü hallerde insan hakları ihlalleri
Cem Kaptanoğlu İşkence nedir, insanı nasıl etkiler
ATUT: Gözaltı merkezlerinde işkence uygulamaları
DTO: Sokağa çıkma yasaklarında insan hakları ihlalleri
MTO: Cizre'deki insan hakları İhlalleri
İHD: 10 Aralık 2015'den 10 Aralık 2016'ya kadar Türkiye'de yaşanan insan hakları ihlalleri

IV. Oturum:
İnsan hakları ihlallerinin raporlanması, tedavi ve kamuoyu oluşturma
Acil Tıp:              İstanbul Protokolünün uygulanması, ileri raporlama,
Psikiyatri :         Travma ile baş etme
TTB İnsan Hakları Kolu: Ayşe Uğurlu  İstanbul Protokolü'nün uygulanması
TİHV: Ümit Biçer İşkenceyi raporlama ve tedavinin planlanması
İHD: Raporların önemi