OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI

4 Ekim 2019 Cuma

02/11/2019 Cumartesi


TÜRK YOĞUN BAKIM DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI

Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 19/10/2019 Cumartesi günü saat 11.00’de Türk Yoğun Bakım Derneği Merkezi’nin bulunduğu İnönü Cad. Işık Apt. No:53 Kat:4 Gümüşsuyu – Beyoğlu / İstanbul adresinde aşağıdaki gündeme göre, çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 02/11/2019 Cumartesi günü aynı gündemle, saat 15.45 ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi  Ekrem Kadri Unat Amfisi Cerrahpaşa Mah. Kocamustafapaşa Cad. No:34/E Fatih/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Tüzük ile ilgili madde değişiklik önerileri e-posta ile tüm üyelerimize iletilmiştir.

Sayın üyelerimizin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

Tüzük Değişiklik Önerileri için Tıklayınız: www.yogunbakim.org.tr/Tuzukdegisklikonerileri

YÖNETİM KURULU
26 Eylül 2019

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ:
1. Açılış
2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması
3. Başkanlık divanının teşekkülü
4. Tüzük madde değişiklik önerilerinin oylanması
5. Dilek ve temenniler
6. Kapanış