TÜRK YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE BOŞUNA TEDAVİLER Nokta Prevalans Çalışması

8 Ağustos 2018 Çarşamba

Değerli meslektaşlarımız,

Yoğun bakım ünitelerinde yatan yaşam sonu hastaların sıklığı ile ilgili bir nokta prevalans çalışması planlamaktayız.
Bu çalışma için bir gün (15 Ekim 2018) yoğun bakımda yatan hastalar olgu rapor formuna kaydedilecektir.


Yoğun bakım üniteleri (YBÜ) kritik hastalar için hayat kurtarıcı üniteler olmakla birlikte ülkemizde tedavisi mümkün olmayan, ölüm sürecindeki hastaların yatırıldığı ve ölümünün uzatıldığı birimler haline gelmektedir.
Dünya’da yaşam sonundaki hastalara yaşam sonu kararların uygulanması ve semptom tedavisi ile yaşamlarının son dönemini huzur içinde geçirmeleri hedeflenmektedir. Oysa ki, ülkemizde terminal dönem hastaların yoğun bakım tedavisi konusunda bir belirsizlik vardır ve yoğun bakım hekimleri yasal sorunlarla karşılaşma endişesi ile yaşam sonu kararlar konusunda çekimser kalmaktadır. Bu hastalar çoğunlukla YBÜ tedavisinden fayda görmeyeceği bilinse de YBܒlerde hayat kurtarmaya yönelik tedaviler almaktadır ve bu da yoğun bakımdan yarar görecek hastalara yatak bulunamaması sonucunu doğurmakta ve aslında çok pahalı olan yoğun bakım kaynaklarının boşa harcanması söz konusu olmaktadır.

Ülkemizde yoğun bakımlarda yatan, yaşam sonu bakım gerektiren hastaların sıklığı ile ilgili bir veri bulunmadığından, bu sorunun büyüklüğü bilinmemektedir. Türk Yoğun Bakım Ünitelerinde Boşuna Tedaviler: Nokta Prevalans Çalışması (INAPPT-ICU) tek gün (15 Ekim 2018) ve çok merkezli olarak planlanmıştır. Çalışmaya olabildiğince fazla yoğun bakım ünitesinin katılması, elde edilecek sonuçların ülkemiz verilerini doğru yansıtması açısından çok önemlidir. Bu çalışma ile YBܒlerde terminal dönemdeki hastaların prevalansını ve bu hastalar için harcanan yoğun bakım kaynaklarını saptamayı hedeflemekteyiz.

Bu çalışma 15 Ekim 2018 tarihinde yoğun bakım ünitelerinde yatan tüm hastaların olgu rapor formuna kaydedilmesini gerektirmektedir. Eğer çalışmaya katılmayı kabul ediyorsanız, yoğun bakım üniteniz ile ilgili bilgileri bağlantıdaki merkez bilgi formuna kaydetmenizi rica ediyoruz. Bu bilgiler ışığında size gönderilecek olan kimlik ve şifre ile elektronik olgu rapor formuna ulaşımınız sağlanacaktır.

Çalışmaya katılım için lütfen TYBD PORTAL girişi yaparak, ilgili linkteki formu doldurunuz.
Çalışma Protokolü için TIKLAYINIZ

Saygılarımızla

Uzm. Dr. Elif Erdoğan          Prof. Dr. Yalım Dikmen