SUT Değişikliği İptal Davası

24 Temmuz 2018 Salı

05.07.2018 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan SUT değişikliği ile ilişkili derneğimiz tarafından Yoğun Bakım bilim dalımız ile ilgili aleyhe düzenlemelerin iptali ve öncelikle yürütmenin durdurulması istemli olarak Danıştay nezdinde dava açılmıştır