20. Olağan Genel Kurul’un Ardından…

31 Mayıs 2018 Perşembe

Olağan Genel Kurul Sonucu ilan edilmiştir…


TYBD 20. Olağan Genel Kurulu Raporu

Değerli Üyelerimiz,

TYBD 20. Olağan Genel Kurulu 26 Mayıs 2018, Cumartesi Günü İstanbul Türk Yoğun Bakım Derneği Merkezinde gerçekleştirilmiştir.

20. Olağan Genel Kurulumuzda,

Prof.Dr. Nahit Çakar – Divan Başkanı
Prof.Dr. Hülya Ulusoy – Üye
Prof.Dr. Güldem Turan – Üye

Olarak seçilmişlerdir.

Genel Kurul sırasında 29 Mayıs 2016 – 26 Mayıs 2018 döneminde;

Prof.Dr. Mehmet Uyar – Başkan
Prof.Dr. Necmettin Ünal – II. Başkan
Prof.Dr. Işıl Özkoçak Turan – Genel Sekreter
Doç.Dr. Tuğhan Utku – Sayman
Prof.Dr. İsmail Cinel – Üye
Uzm.Dr. Zafer Çukurova – Üye
Prof.Dr. Yavuz Demiraran – Üye

Görev aldıkları Yönetim Kurulu’nun ve Denetleme Kurulu’nun faaliyet raporları sunularak, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile ibra edilmiştir.

20. Olağan Genel Kurul Sonucu 26 Mayıs 2018 – 2020 dönemi Yöneti Kurulu, Denetleme Kurulu, Onur Kurulu aşağıdaki şekilde teşekkül etmiştir.

2018 – 2020
YÖNETİM KURULU


Başkan
Prof.Dr. İsmail Cinel

II.Başkan

Prof.Dr. Mehmet Uyar

Genel Sekreter
Yard.Doç.Dr. Beliz Bilgili

Sayman

Prof.Dr. Levent Döşemeci

Üyeler
Prof.Dr. Lale Karabıyık
Prof.Dr. Oktay Demirkıran
Prof.Dr. Necati Gökmen


Onur Kurulu

Prof.Dr. Lütfi Telci
Prof.Dr. Hüseyin Öz
Prof.Dr. Ercüment Yentür

Denetleme Kurulu

Doç.Dr. Canan Balcı
Prof.Dr. Azize Beştaş
Prof.Dr. Seval İzdeş


Bilgilerinize sunarız.

TYBD Yönetim Kurulu