Üniversitelerimizin Bölünmesi Konusundaki Tartışmalar

7 Mayıs 2018 Pazartesi


Üniversitelerimizin Bölünmesi Konusundaki Tartışmalar;

Bazı köklü Üniversitelerin bölünmesine yönelik yasa tasarısının TBMM’ne sevk edilmesi ile başlayan süreci ve bu konuda gerek Üniversitelerimiz gerekse ilgili devlet kurumlarımızdaki tartışmaları izlemekteyiz.

Söz konusu olan Üniversitelerimizin ulusal ve uluslararası başarıları, sahip oldukları geniş ve nitelikli öğretim üyesi kadroları, başarılı öğrenciler tarafından ön sıralarda tercih ediliyor olmaları ve mezun ettikleri öğrencilerin başarıları herkesin malumudur.

Akademik kurumlar, bilimsel nesnel ölçütler kadar sahip oldukları tarihleri, gelenekleri, oluşturdukları kurum kültürleri ve aidiyet duygusu ile de değerlendirilir ve tercih edilirler. Bu iklimin yaratılması ise oldukça uzun uğraşlarla gelinebilen bir düzeydir.

Dünyada Üniversiteler ancak büyüyerek küresel düzeyde rekabet ortamı yakalayabiliyorlarken, ülkemizin önemli markalaşmalarını yakalamış eğitim kurumlarımızın bölünmesinin olası olumsuz etkilerini kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Ülkesinin yüksek menfaatlerini ön planda tutan her bir ferdi gibi bizler de TBMM üyesi sayın Milletvekillerimizin, tasarının yeniden gözden geçirilmesi ve ilgili tüm paydaşlar tarafından ileri değerlendirme yapılabilmesi, olası geri dönüşü olmayan olumsuzlukların önlenmesi amacıyla ilgili tasarıyı geri çekeceklerine dair ümidimizi dile getiririz.

Türk Yoğun Bakım Derneği