GENEL KURUL İLANI

25 Mayıs 2018 Cuma

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 12/05/2018 Cumartesi günü saat 11:00’da İstanbul’da Türk Yoğun Bakım Derneği Dernek Merkezi İnönü Cad. Işık Apt. No:53 Kat:4 Gümüşsuyu – Beyoğlu / İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündeme göre, çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 26/05/2018 Cumartesi günü aynı gündemle, saat 11:00’da Türk Yoğun Bakım Derneği Dernek Merkezinde yapılacaktır.


15.03.2018
2018 / 340

TYBD YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN


GENEL KURUL İLANI

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 12/05/2018 Cumartesi günü saat 11.00’de Türk Yoğun Bakım Derneği Merkezi’nin bulunduğu İnönü Cad. Işık Apt. No:53 Kat:4 Gümüşsuyu – Beyoğlu / İstanbul adresinde aşağıdaki gündeme göre, çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 26/05/2018 Cumartesi günü aynı gündemle, aynı saat ve aynı yerde yapılacaktır.
Sayın üyelerimizin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

YÖNETİM KURULU
             15/03/2018

GENEL KURUL GÜNDEMİ:

1. Açılış
2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması
3. Başkanlık divanının teşekkülü
4. Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının sunulmasını
5. Yönetim Kurulu bütçesinin sunulması
6. Denetleme Kurulunun raporunun sunulması
7. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve bütçesinin ayrı ayrı ibrası
8. Yeni dönem tahmini bütçesinin görüşülmesi ve onaylanması
9. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu’nun asil ve yedek üyelerinin seçimi
10. Dilek ve temenniler
11. Kapanış