Yoğun Bakımda Fungal Enfeksiyonlar

20 Şubat 2018 Salı

20 Mart 2018, İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik EAH

YOĞUN BAKIMDA FUNGAL ENFEKSİYONLAR
13.00 - 13.30 Kayıt ve Kahve İkrami
     
  Moderatör: İsmail Cinel  
13.30 - 14.00 İnvazif Fungal Enfeksiyonlarda Epidermiyoloji ve Risk Faktörleri Atahan Çağatay
14.00 - 14.30 Enfeksiyon, Kolonizasyon Ayrımı ve Tanı Yaklaşımı Halis Akalın
14.30 - 15.00 Kahve Molası  
15.00 - 15.30 Tedavi ve Güncel Yaklaşımlar Zekaver Odabaşı
15.30 - 16.00 Olgu Eşliğinde Ekinokandinler; Aynı mı? Beliz Bilgili
    Buket Ertürk
    Fethi Gül
  *Katılım ücretsizdir  

İletişim: Türk Yoğun Bakım Derneği
info@yogunbakim.org.tr
0212 292 92 79
 
Toplantı Yeri: Marmara Üniversitesi Pendik EAH