5. Hemodinami Çalıştayı: Hayvan Laboratuvarı

20 Şubat 2018 Salı

10 Şubat 2018 tarihinde 13 katılımcı ile gerçekleşmiştir.

• Başkent Üniversitesi Anesteziyoloji AD Yoğun Bakım BD tarafından ilki 17 Haziran 2016 tarihinde gerçekleştirilen 'Hemodinami Çalıştayı: Hayvan Laboratuvarı' nın beşincisi 10 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirildi.

• Açılış konuşmalarını Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal ve Anesteziyoloji AD Başkanı Prof. Dr. Zeynep Kayhan'ın yaptığı çalıştayda, sabah oturumunda Yoğun Bakım BD Başkanı Prof. Dr. Pınar Zeyneloğlu ve diğer öğretim üyeleri sunum yaptılar.

• Ülkemizdeki üniversite ve eğitim araştırma hastanelerinden gelen 13 katılımcı kardiyovasküler fizyoloji, temel ile ileri hemodinamik izlem yöntemlerini domuzda oluşturulan farklı hemodinamik senaryolarda inceleme olanağı yanında hemodinamik monitörizasyon ile ilgili teorik dersler ve klinik senaryolar eşliğinde olguları tartışma imkanı buldular. Katılımcılar PiCCO, transtrorasik ekokardiyografi ve pulmoner arter kateteri ile pratik çalışmalarda bulundular.