Şehir Toplantısı Konya

19 Şubat 2018 Pazartesi

23 Şubat 2018, Akut Respiratuar Distres Sendromu, NEÜ Meram Tıp Fakültesi Eyüp Kalaycı Toplantı Salonu

AKUT RESPİRATUAR DİSTRES SENDROMU
17.00 - 17.30 Açılış Konuşması
  TYBD Şehir Temsilciliği Üst Kurul Başkanı Alper Yosunkaya
  Moderatör: Alper Yosunkaya  
17.30 - 17.50 Dünden Bugüne ARDS Tanısı Dursun Elmas
17.50 - 18.10 ARDS'de Mekanik Ventilasyon Tedavisinde Değişiklikler Var mı ? A.İlksen Eğilmez
18.10 - 18.20 Kahve Molası  
18.20 - 18.40 ARDS ve günümüzde ekstrakorporeal tedaviler İskender Kara
18.40 - 19.00 ARDS'li olgu tartışması Fatih Yücel
19.00 - 19.30 Kapanış ve Öneriler  
  *Katılım ücretsizdir  

İletişim: Zahide Boran
N.E.Ü Meram Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji Yoğun Bakım Bilim Dalı Sekreteri
zahideboran@hotmail.com
Toplantı Yeri: NEÜ Meram Tıp Fakültesi Eyüp Kalaycı Toplantı Salonu