DAYOBA Mersin Toplantısı 11-Kasım-2017

22 Kasım 2017 Çarşamba

DAYOBA Mersin Toplantısı 11 Kasım 2017 tarihinde gerçekleşmiştir…


DAYOBA Mersin Toplantısı 11 Kasım 2017

Doğu Akdeniz Yoğun Bakım toplantılarının 20. siMersin Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Prof. Dr. Handan Birbiçer’in organize ettiği etkinliğe Çukurova, Başkent, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Gaziantep ve Mustafa Kemal Üniversitelerinin öğretim üyeleri ile bölgede görev alan çok sayıda anestezi ve yoğun bakım uzmanı katıldı.

Şok ve Yoğun Bakım Yaklaşımı

Oturum Başkanları (Dilek Özcengiz, Şebnem Atıcı)

-Şok Patofizyolojisi- Dr. Aykut Urfalıoğlu (Sütçü İmam Üniversitesi)

-Değerlendirme yöntemleri- Dr.Berna Kaya Uğur (Gaziantep Üniversitesi)

-Şoklu Hastada Sıvı Yönetiminde Ekokardiyografi- Dr. Ahmet Çelik (Mersin Üniversitesi Kardiyoloji AD)

-Mikrosirkülasyon- Dr. Dilek Özcengiz (Çukurova Üniversitesi)

-WORKSHOP: Şok Hastalarında Transtorasik EKO- Dr. Ahmet Çelik (Mersin Üniversitesi Kardiyoloji AD)